Quy định về phí thẩm định nội dung chương trình trên băng, đĩa, phần mềm và trên vật liệu khác

1. Người nộp phí Tổ chức, cá nhân khi nộp hồ sơ đề nghị thẩm định chương trình nghệ thuật biểu diễn; đề nghị thẩm định nội dung chương trình trên băng, đĩa, phần mềm và trên vật liệu khác phải nộp phí theo quy định tại Thông tư 288/2016/TT-BTC. 2. Tổ chức thu phí […]

Thibft kế web bởi Hoangweb.com
Hotline: 096.1151.079
Chat Facebook
Gọi điện ngay