Thủ tục đề nghị hủy bỏ và chấm dứt hiệu lực Bằng độc quyền Sáng chế

Trong bài viết này, ICT LAW sẽ đề cập đến thủ tục đề nghị hủy bỏ và chấm dứt hiệu lực Bằng độc quyền Sáng chế. Quyền đề nghị Mọi tổ chức, cá nhân có quyền, lợi ích liên quan trực tiếp thấy rằng nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, giải pháp hữu ích, sáng […]

Chủ Bằng độc quyền Sáng chế có thể từ bỏ quyền của mình không?

Chủ Bằng độc quyền Sáng chế có thể từ bỏ quyền của mình không?

Chủ bằng độc quyền sáng chế có thể từ bỏ quyền sở hữu công nghiệp với sáng chế của mình. Bằng độc quyền sáng chế sẽ bị chấm dứt hiệu lực khi chủ văn bằng tuyên bố từ bỏ quyền sở hữu công nghiệp với sáng chế đó. Cục Sở hữu trí tuệ sẽ xem […]

Cấp phó bản và cấp lại Bằng độc quyền Sáng chế

Cấp phó bản và cấp lại Bằng độc quyền Sáng chế

Một trong các thủ tục liên quan đến Bằng độc quyền sáng chế mà chủ sở hữu văn bằng cần nắm được là thủ tục Cấp phó bản và cấp lại Bằng độc quyền Sáng chế. Cấp phó bản và cấp lại Bằng độc quyền Sáng chế là gì? Cấp phó bản Bằng độc quyền […]

Duy trì hiệu lực Bằng độc quyền Sáng chế

Duy trì hiệu lực Bằng độc quyền Sáng chế

Bằng độc quyền Sáng chế có hiệu lực kể từ ngày cấp kéo dài đến hết 20 năm kể từ ngày nộp đơn/ngày nộp đơn quốc tế. Hiệu lực bảo hộ cần được duy trì hàng năm. Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích có hiệu lực kể từ ngày cấp kéo dài đến hết […]

Bằng độc quyền sáng chế là gì? 

Bằng độc quyền sáng chế là gì?  Bằng độc quyền sáng chế là một quyền độc quyền được cấp để bảo hộ một sáng chế. Bằng độc quyền cấp cho chủ sở hữu độc quyền ngăn cản người khác khai thác. Vì mục đích thương mại đối với sáng chế trong một thời gian để […]

Thibft kế web bởi Hoangweb.com
Hotline: 096.1151.079
Chat Facebook
Gọi điện ngay