Cách nộp hồ sơ đăng ký bảo hộ sáng chế

Đăng ký bảo hộ sáng chế là gì?

Những năm vừa qua, nhiều sáng chế đã được công bố và đưa vào thực hiện tại Việt Nam. Ngày nay, khi mức độ đạo văn ngày càng cao và phức tạp hơn, để bảo hộ độc quyền sáng chế của mình trên thị trường, chủ sở hữu sáng chế phải làm thủ tục đăng […]

Hồ sơ đăng ký bảo hộ sáng chế cần những gì?

Bảo hộ sáng chế

Những năm vừa qua, nhiều sáng chế đã được công bố và đưa vào thực hiện tại Việt Nam. Ngày nay, khi mức độ đạo văn ngày càng cao và phức tạp hơn, để bảo hộ độc quyền sáng chế của mình trên thị trường, chủ sở hữu sáng chế phải làm thủ tục đăng […]

Bảo hộ sáng chế theo quy định pháp luật Việt Nam

Đăng ký bảo hộ sáng chế là gì?

Chủ sở hữu sáng chế sau khi đăng ký và được Cục SHTT cấp giấy chứng nhận đăng ký sẽ được pháp luật bảo vệ khi có bất kỳ hành vi xâm phạm quyền sáng chế nào khác của bên thứ ba. Bảo hộ sáng chế là một thủ tục cần thiết trong bối cảnh […]

Đăng ký bảo hộ sáng chế là gì?

Cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 nổ ra đã đem lại nhiều bước ngoặt cho cuộc sống của con người, đồng thời cũng đặt ra một số thách thức mà con người cần phải đối đầu. Một trong số đó là vấn đề bảo hộ sáng chế. Vậy đăng ký bảo hộ sáng chế là […]

Điều kiện bảo hộ sáng chế là gì?

Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc áp dụng các quy luật tự nhiên. Sáng chế phải do hoạt động lao động sáng tạo của con người chứ không phải sản phẩm của tự nhiên. Tuy nhiên, không […]

Nếu không bảo hộ sáng chế cho sản phẩm, quy trình sáng tạo?

Điều gì xảy ra nếu không bảo hộ sáng chế cho sản phẩm hay quy trình sáng tạo của mình? Đăng ký bảo hộ sáng chế không phải luôn là giải pháp đúng đắn đối với doanh nghiệp của bạn. Tốt hơn hết hãy đánh giá cẩn thận giữa chi phí và lợi ích của […]

Thibft kế web bởi Hoangweb.com
Hotline: 096.1151.079
Chat Facebook
Gọi điện ngay