Các đối tượng quyền liên quan được bảo hộ

Tổ chức, cá nhân được bảo hộ quyền liên quan: Bản quyền Theo quy định tại Điều 16 Luật SHTT các tổ chức cá nhân được bảo hộ Quyền liên quan là: Diễn viên, ca sĩ, nhạc công, vũ công và những người khác trình bày tác phẩm văn học, nghệ thuật (sau đây gọi […]

Thibft kế web bởi Hoangweb.com
Hotline: 096.1151.079
Chat Facebook
Gọi điện ngay