Các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự

Theo Bộ Luật Dân sự 2015 (BLDS 2015), nội dung các quy định về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ được hiểu như sau: 1.1. Về tên gọi Tên gọi của quy định về biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ tại BLDS năm 2015 được đổi thành “bảo đảm thực hiện nghĩa vụ” […]

Thibft kế web bởi Hoangweb.com
Hotline: 096.1151.079
Chat Facebook
Gọi điện ngay