Cách nộp Hồ sơ chuyển đổi đơn đăng ký giải pháp hữu ích

Thủ tục thành lập doanh nghiệp bảo vệ

Trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra Quyết định từ chối chấp nhận đơn, Quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ hoặc Quyết định cấp văn bằng bảo hộ, người nộp đơn đăng ký giải pháp hữu ích có thể chuyển đổi yêu cầu cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích […]

Cách nộp hồ sơ sửa đổi đơn đăng ký giải pháp hữu ích

Trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra Quyết định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ, Quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ hoặc Quyết định cấp văn bằng bảo hộ, người nộp đơn có thể chủ động hoặc theo yêu cầu của Cục Sở hữu trí tuệ sửa đổi đơn đăng […]

Thibft kế web bởi Hoangweb.com
Hotline: 096.1151.079
Chat Facebook
Gọi điện ngay