Đăng ký nhãn hiệu tại Canada

Hiện nay, để đăng khi nhãn hiệu tại Canada, các cá nhân tổ chức nước ngoài phải thực hiện đăng ký tại văn phòng sở hữu trí tuệ Canada – CIPO (the Canadian Intellectual Property Office) mà không thể thông qua hệ thống Madrit do Canada không phải là thành viên của hệ thống này. […]

Tiêu chuẩn hữu cơ Canada

Tiêu chuẩn hữu cơ Canada đề cập đến hệ thống chứng nhận hữu cơ được nêu trong Các quy định về sản phẩm hữu cơ năm 2009. Mục tiêu của tiêu chuẩn hữu cơ Canada là điều chỉnh tất cả các tổ chức tham gia vào chứng nhận thực phẩm nông nghiệp hữu cơ và đảm bảo […]

Một số tóm tắt quan trọng trong vụ tranh chấp DS400

Vụ tranh chấp liên quan đến các quy định của EU (“Chế độ Hải cẩu EU”) về việc cấm nhập khẩu và đưa ra thị trường sản phẩm từ hải cẩu. Chế độ Hải cẩu EU đưa ra hàng loạt ngoại lệ cho sự cấm vận nếu đạt đủ điều kiện, bao gồm sản phẩm […]

Tranh chấp DS400: Cộng đồng Châu Âu – Các biện pháp cấm Nhập khẩu và Tiếp thị của các sản phẩm từ Hải cẩu

Trước lệnh cấm nhập khẩu và tiêu thụ các sản phẩm từ hải cẩu mà EC đã ban hành từ năm 2010 với xuất phát từ những lo ngại về mặt đạo đức đối với việc săn bắt hải cẩu, ngược lại, tuyên bố của Chính phủ Canada nêu rõ nước này vẫn giữ nguyên […]

Thibft kế web bởi Hoangweb.com
Hotline: 096.1151.079
Chat Facebook
Gọi điện ngay