TỐ CÁO KINH DOANH CẠNH TRANH KHÔNG LÀNH MẠNH

Thủ tục tố cáo đối thủ kinh doanh cạnh tranh không lành mạnh là điều cần thiết trong kinh doanh khi bị đối thủ chơi xấu ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của mình. Hồ sơ tố cáo Căn cứ Khoản 3 Điều 77 Luật Cạnh tranh 2018 quy định về hồ sơ gồm có: Đơn khiếu […]

Thibft kế web bởi Hoangweb.com
Hotline: 096.1151.079
Chat Facebook
Gọi điện ngay