Thời hạn cấp phép và hiệu lực của giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại Việt Nam

1. Thời hạn thẩm định hồ sơ và cấp giấy phép: a) Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu thấy hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, cơ quan cấp giấy phép phải có văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ; b) […]

Thibft kế web bởi Hoangweb.com
Hotline: 096.1151.079
Chat Facebook
Gọi điện ngay