Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng giải pháp hữu ích như thế nào?

Giải pháp hữu ích

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng sáng chế như thế nào? Danh mục tài liệu và thời hạn xử lý kéo dài bao lâu? Danh mục tài liệu Hồ sơ yêu cầu cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng giải pháp hữu […]

Thibft kế web bởi Hoangweb.com
Hotline: 096.1151.079
Chat Facebook
Gọi điện ngay