Cấp phó bản và cấp lại Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích

Chủ Bằng độc quyền Sáng chế có thể từ bỏ quyền của mình không?

Một trong các thủ tục liên quan đến Bằng độc quyền giải pháp hữu ích mà chủ sở hữu văn bằng cần nắm được là thủ tục Cấp phó bản và cấp lại Bằng độc quyền giải pháp hữu ích. Cấp phó bản và cấp lại Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích là gì? […]

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng sáng chế như thế nào?

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng sáng chế như thế nào?

Danh mục tài liệu Hồ sơ yêu cầu cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng sáng chế gồm: + Tờ khai yêu cầu cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng sáng chế (theo mẫu 03-PBVB/GCN tại Phụ lục C của Thông tư 01); […]

Cấp lại, hủy bỏ, cấp đổi Giấy đăng ký bản quyền tác giả

2. Giải quyết việc cấp lại, hủy bỏ, cấp đổi Giấy đăng ký bản quyền tác giả 2.1. Thẩm quyền cấp lại, hủy bỏ, cấp đổi Giấy đăng ký bản quyền tác giả Cục Bản quyền tác giả có quyền cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả trong các […]

Thibft kế web bởi Hoangweb.com
Hotline: 096.1151.079
Chat Facebook
Gọi điện ngay