Khái quát về quyền liên quan

Đối với tác giả, pháp luật về Sở hữu trí tuệ của Việt Nam bảo hộ dưới hai hình thức. Đó chính là quyền tác giả và quyền liên quan đến tác giả. Trên thực tế, chắc hẳn khá nhiều người sẽ bị nhầm lẫn giữa khái niệm quyền liên quan đến tác giả với […]

Chủ thể quyền tác giả

Đăng ký bảo hộ sáng chế là gì?

Các chủ thể tham gia vào quan hệ pháp luật dân sự về quyền tác giả bao gồm tác giả (đồng tác giả) và chủ sở hữu quyền tác giả. Tác giả     Khoản 1, điều 13, Luật sở hữu trí tuệ quy định: “Tác giả là người trực tiếp sáng tạo ra toàn bộ hay […]

Thibft kế web bởi Hoangweb.com
Hotline: 096.1151.079
Chat Facebook
Gọi điện ngay