Khái niệm và Nội dung chứng chỉ lưu ký

Hồ sơ giảm vốn điều lệ Công ty cổ phần

Ngày 26 tháng 11 năm 2019, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua Luật Chứng khoán và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021. Trong Luật mới có các quy định về chứng chỉ lưu ký, vậy […]

Các loại và trình tự phát hành chứng chỉ lưu ký

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là gì

Chứng chỉ lưu kí (DR) là loại chứng khoán được giao dịch tại sở giao dịch chứng khoán trong nước, bằng đồng nội tệ và đại diện cho cổ phiếu của các công ty nước ngoài. Vậy có các loại chứng chỉ lưu kí nào và trình tự phát hành ra sao? Bài viết này […]

Hướng dẫn các bước giao dịch chứng chỉ quỹ

Chứng chỉ quỹ ngày càng trở thành mặt hàng được mua bán nhiều trên TTCK, thậm chí nhiều NĐT còn đánh giá nó hấp dẫn, ít rủi ro hơn cổ phiếu và đặc biệt là có tính thanh khoản cao. Chứng chỉ quỹ cũng là loại hình đầu tư được đánh giá là có nhiều […]

Những điều cần biết khi kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản 2021

Trong bài viết này, ICTLAW tổng hợp lại các quy định đối với cá nhân, tổ chức có mong muốn kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản. Các quy định này được hướng dẫn tại Luật kinh doanh bất động sản 2014 và Thông tư 11/2015/TT-BXD. 1. Điều kiện kinh doanh dịch vụ […]

Thibft kế web bởi Hoangweb.com
Hotline: 096.1151.079
Chat Facebook
Gọi điện ngay