thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Căn cứ pháp lý: Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13; Nghị định số 78/2015/NĐ-CP Những hình thức chuyển đổi loại hình doanh nghiệp: –  Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và ngược lại –  Chuyển đổi doanh nghiệp tư […]

Thibft kế web bởi Hoangweb.com
Hotline: 096.1151.079
Chat Facebook
Gọi điện ngay