KHẢ NĂNG VI PHẠM HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI TRANG BÁO ĐIỆN TỬ

Theo quy định tại Luật báo chí thì những trường hợp sau được coi là vi phạm Luật báo chí: Không đăng ký xin giấy phép hoạt động báo chí: Theo quy định tại  Điều 19, Luật báo chí có nêu : “Cơ quan báo chí phải có giấy phép do cơ quan quản lý […]

Thibft kế web bởi Hoangweb.com
Hotline: 096.1151.079
Chat Facebook
Gọi điện ngay