Các bước thực hiện quyền mua cổ phiếu

Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu là trường hợp công ty tăng thêm số lượng cổ phần được quyền chào bán và bán toàn bộ số cổ phần đó cho tất cả cổ đông theo tỷ lệ cổ phần hiện có của họ tại công ty … Chào bán cổ phần là […]

Quyền mua cổ phiếu là gì?

Khi doanh nghiệp phát hành thêm cổ phần, cổ đông hiện hữu không có nhu cầu mua thêm có thể chuyển nhượng quyền mua cho cổ đông bên ngoài. Vậy quyền mua cổ phiếu là gì? Quyền mua cổ phiếu là quyền dành cho các cổ đông mua một số lượng cổ phiếu nhất định […]

TRANH CHẤP GIỮA CÁC CỔ ĐÔNG TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN

Tranh chấp giữa các cổ đông trong công ty cổ phần

Tranh chấp trong công ty cổ phần chủ yếu bắt nguồn từ mô hình thành lập, mối quan hệ giữa các thành viên lãnh đạo và các thỏa thuận ban đầu còn thiếu chặt chẽ nên làm nảy sinh tranh chấp. Những tranh chấp này ảnh hưởng không nhỏ đến sự tồn vong và phát triển của doanh […]

VAI TRÒ CỦA CỔ ĐÔNG TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN

hội đồng trọng tài

Bạn là cổ đông trong Công ty cổ phần? Bạn chưa biết vai trò của cổ đông theo quy định của pháp luật? Bài viết dưới đây, ICT LAW xin gửi tới bạn đọc vai trò của cổ đông trong công ty cổ phần. Vai trò của cổ đông Căn cứ Luật doanh nghiệp năm […]

Thibft kế web bởi Hoangweb.com
Hotline: 096.1151.079
Chat Facebook
Gọi điện ngay