Một số thuật ngữ liên quan đến quy định chung của Luật Sở hữu trí tuệ

Một số thuật ngữ liên quan đến quy định chung của Luật Sở hữu trí tuệ Công ước Berne nghĩa là Công ước Berne về Bảo hộ các tác phẩm Văn học và Nghệ thuật, được sửa đổi tại Paris ngày 24/7/1971;  Hiệp ước Budapest nghĩa là Hiệp ước Budapest về Công nhận quốc tế […]

Thời hạn bảo hộ quyền tác giả

Khác với quyền sở hữu tài sản khác, quyền sở hữu trí tuệ nói chung và quyền tác giả nói riêng chỉ được bảo hộ trong khoảng thời gian nhất định do pháp luật quy định. Thời hạn bảo hộ quyền tác giả được hiểu là thời hạn các quyền nhân thân và quyền tài […]

Thibft kế web bởi Hoangweb.com
Hotline: 096.1151.079
Chat Facebook
Gọi điện ngay