Thủ tục ghi nhận thay đổi về Người đại diện sở hữu công nghiệp

Việc ghi nhận thay đổi về Người đại diện SHCN được pháp luật quy định như thế nào? Điều kiện và trình tự thủ tục ra sao? 1. Thành phần hồ sơ + Tờ khai (02 bản); + Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký hoạt động […]

Thủ tục ghi nhận thay đổi về tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp

Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp là gì? Việc ghi nhận tổ chức dịch vụ này được pháp luật quy định như thế nào? Điều kiện và trình tự thủ tục ra sao? 1. Thành phần hồ sơ + Tờ khai (02 bản); + Bản sao giấy chứng nhận đăng ký […]

Thủ tục cấp lại Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp

Kinh doanh dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp, cá nhân cần phải có giấy chứng nhận hành nghề. Vậy việc cấp lại giấy chứng nhận hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp này như thế nào? 1. Yêu cầu, điều kiện thực hiện Là công dân Việt Nam, có năng […]

Thủ tục đăng ký dự kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp

Theo luật định, một trong những điều kiện để cá nhân được nộp hồ sơ đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp chính là đạt yêu cầu của kì kiểm tra chuyên môn. 1. Trình tự thực hiện – Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ Hồ sơ […]

Thủ tục ghi nhận Người đại diện sở hữu công nghiệp

Đại diện sở hữu công nghiệp gồm tổ chức kinh doanh dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp (sau đây gọi là tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp) và cá nhân hành nghề đại diện sở hữu công nghiệp trong tổ chức đó (sau đây gọi là người đại diện […]

Thibft kế web bởi Hoangweb.com
Hotline: 096.1151.079
Chat Facebook
Gọi điện ngay