Phân biệt nhãn hiệu và tên thương mại (Phần 2)

Ở bài viết trước chúng ta đã tìm hiểu nội dung về điểm khác nhau giữa nhãn hiệu và tên thương mại về khái niệm và. Bài viết này sẽ phân tích những điểm khác biệt tiếp theo: Về căn cứ bảo hộ; phạm vi bảo hộ; thời hạn bảo hộ; chuyển giao/chuyển nhượng; số […]

Phân biệt nhãn hiệu và tên thương mại (Phần 1)

Tên thương mại và nhãn hiệu thực chất là 2 khái niệm khác nhau về mặt bản chất. Trên thực tế tên thương mại và nhãn hiệu của một hàng hóa, dịch vụ có thể trùng nhau, dẫn đến dễ gây nhầm lẫn. Điểm khác nhau giữa nhãn hiệu và tên thương mại? 1. Khái […]

Trường hợp nào một nhãn hiệu được coi là nhãn hiệu gây nhầm lẫn?

Không phải nhãn hiệu nào khi nộp đơn đăng ký cũng được bảo hộ. Một trong số những lý do là sự tương tự gây nhầm lẫn của nhãn hiệu xin đăng ký với nhãn hiệu đã được bảo hộ. Vậy pháp luật quy định thế nào về việc đánh giá sự tương tự gây […]

Thibft kế web bởi Hoangweb.com
Hotline: 096.1151.079
Chat Facebook
Gọi điện ngay