Điều kiện bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa, bảo hộ thương hiệu độc quyền

Nhãn hiệu quốc tế tại Mỹ

1. Điều kiện chung đối với nhãn hiệu được bảo hộ Nhãn hiệu được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây: – Là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được […]

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu độc quyền

Đăng ký nhãn hiệu độc quyền là thủ tục hành chính được thực hiện bởi chủ sở hữu để ghi nhận quyền sở hữu nhãn hiệu tại Cục Sở hữu Trí tuệ, đăng ký nhãn hiệu là biện pháp duy nhất để giúp chủ sở hữu được độc quyền sử dụng nhãn hiệu và tránh […]

Chủ thể nào có quyền đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam?

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng sáng chế như thế nào?

Ai có quyền đăng ký nhãn hiệu? Theo quy định hiện nay tổ chức, cá nhân hoặc các chủ thể khác đều có quyền đăng ký bảo hộ nhãn hiệu nếu đáp ứng được các điều kiện quy định sau đây. Chủ thể nào có quyền đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam? Theo quy […]

Nộp đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu có nguồn gốc Việt Nam theo Hệ thống Madrid

Đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo hệ thống Madrid đang ngày càng được lựa chọn nhiều hơn vì thủ tục đơn giản, tiện lợi, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí cho người nộp đơn… 1. Điều kiện, thủ tục nộp đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu có nguồn gốc Việt Nam […]

Thủ tục chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu

Trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra Quyết định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ, Quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ hoặc Quyết định cấp văn bằng bảo hộ, người nộp đơn có thể yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ ghi nhận việc thay đổi chủ đơn trên cơ […]

Quy định của pháp luật hiện hành về sửa đổi Văn bằng bảo hộ

Việc sửa đổi văn bằng bảo hộ được thực hiện trong các trường hợp nào? Trình tự, thủ tục thực hiện ra sao? Dưới đây là quy định về sửa đổi văn bằng bảo hộ theo quy định mới nhất. Sửa đổi VBBH khi có sự thay đổi thông tin về tên/địa chỉ của chủ […]

Quy định về cấp phó bản/cấp lại Văn bằng bảo hộ

Trường hợp nào thì được cấp/cấp lại phó bản văn bằng bảo hộ? Thủ tục cấp/cấp lại phó bản văn bằng bảo hộ theo quy định mới nhất? Cấp phó bản VBBH trong trường hợp quyền SHCN thuộc sở hữu chung, VBBH được cấp cho chủ sở hữu đầu tiên trong danh sách, các chủ […]

Giải quyết đơn khiếu nại về bảo hộ nhãn hiệu

Người nộp đơn và mọi tổ chức, cá nhân có quyền, lợi ích liên quan trực tiếp đến quyết định hoặc thông báo liên quan đến việc xử lý đơn đăng ký sở hữu công nghiệp do cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp ban hành có quyền khiếu nại với […]

Quy định chung về khiếu nại trong Bảo hộ nhãn hiệu

Người nộp đơn và mọi tổ chức, cá nhân có quyền, lợi ích liên quan trực tiếp đến quyết định hoặc thông báo liên quan đến việc xử lý đơn đăng ký nhãn hiệu do Cục Sở hữu trí tuệ ban hành có quyền khiếu nại với cơ quan quản lý nhà nước về sở […]

Thủ tục sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu

Trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra Quyết định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ, Quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ hoặc Quyết định cấp văn bằng bảo hộ, người nộp đơn có thể chủ động hoặc theo yêu cầu của Cục Sở hữu trí tuệ sửa đổi đơn. 1. […]

Thibft kế web bởi Hoangweb.com
Hotline: 096.1151.079
Chat Facebook
Gọi điện ngay