Khiếu nại xử lý đơn đăng ký sáng chế như thế nào?

Khiếu nại xử lý đơn đăng ký sáng chế như thế nào?

Quyền khiếu nại Người nộp đơn và mọi tổ chức, cá nhân có quyền, lợi ích liên quan trực tiếp đến quyết định hoặc thông báo liên quan đến việc xử lý đơn đăng ký sở hữu công nghiệp do cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp ban hành có quyền […]

Cách thức đăng ký sáng chế mới nhất năm 2020?

Sáng chế là gì? Điều kiện bảo hộ của sáng chế? Những đối tượng nào sẽ không được coi là sáng chế bảo hộ? Cách thức đăng ký sáng chế mới nhất năm 2020?    Theo khoản 12 Điều 4 Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung năm 2009, Sáng chế là giải […]

Thibft kế web bởi Hoangweb.com
Hotline: 096.1151.079
Chat Facebook
Gọi điện ngay