Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Ngành, nghề ĐTKD có điều kiện được quy định tại Điều 7 Luật Đầu tư 2020 và hướng dẫn chi tiết tại Điều 11, 12 Nghị định 31/2021/NĐ-CP. Vì lý do quốc phòng, ANQG, trật tự, ATXH, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng, một số ngành, nghề ĐTKD cần đảm bảo một số […]

Thibft kế web bởi Hoangweb.com
Hotline: 096.1151.079
Chat Facebook
Gọi điện ngay