Đầu tư tại Việt Nam – Chấp thuận chủ trương đầu tư (Phần 1)

Thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư được quy định tại Mục 2 Chương IV Luật Đầu tư 2020. 1. Thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội Điều 30 Luật Đầu tư 2020 quy định các dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội như […]

Thibft kế web bởi Hoangweb.com
Hotline: 096.1151.079
Chat Facebook
Gọi điện ngay