Đề xuất công ty chứng khoán chỉ có tối đa 02 người đại diện theo pháp luật

Bán hàng đa cấp là gì?

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn hoạt động của công ty chứng khoán, trong đó có đề xuất mới về số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty chứng khoán Theo đó, đề xuất công ty chứng khoán có một (01) hoặc hai (02) người đại diện theo pháp luật […]

Đề xuất hình thức giải quyết tranh chấp trực tuyến ngoài tố tụng (ODR) tại Việt Nam

Cơ chế hoạt động của hình thức giải quyết tranh chấp trực tuyến ngoài tố tụng (ODR) Hệ thống ODR là hệ thống phần mềm được các tổ chức ODR xây dựng nhằm cung cấp dịch vụ giải quyết tranh chấp trực tuyến cho các bên khi có tranh chấp phát sinh, đặc biệt phù […]

Thibft kế web bởi Hoangweb.com
Hotline: 096.1151.079
Chat Facebook
Gọi điện ngay