thủ tục lập địa điểm kinh doanh

Căn cứ pháp lý: Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13; Nghị đinh 78/2015/NĐ-CP; Nghị định 108/2018/NĐ-CP Địa điểm kinh doanh là nơi mà doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể. Hồ sơ thành lập địa điểm kinh doanh Thông báo lập Địa điểm kinh doanh; Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu Địa […]

Thibft kế web bởi Hoangweb.com
Hotline: 096.1151.079
Chat Facebook
Gọi điện ngay