Tổng quan về kỳ thi cấp chứng chỉ môi giới bất động sản

Trong bài viết này, ICTLAW tổng hợp lại cho bạn đọc các quy định tổng quan về kỳ thi cấp chứng chỉ môi giới bất động sản. Các quy định này được hướng dẫn tại Luật Kinh doanh bất động sản 2014 và Thông tư 11/2015/TT-BXD. 1. Hồ sơ đăng ký dự thi Công dân […]

Những điều cần biết khi kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản 2021 (tiếp theo)

Tiếp nối phần trước tại: Những điều cần biết khi kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản 2021 Tại phần này, ICTLAW tổng hợp lại những quy định trong Luật Kinh doanh bất động sản 2014 về các nội dung của dịch vụ môi giới bất động sản. Các quy định này được […]

Thibft kế web bởi Hoangweb.com
Hotline: 096.1151.079
Chat Facebook
Gọi điện ngay