Điểm mới của Luật Chứng khoán 2019 (Tiếp)

Thành lập văn phòng đại diện ở nước ngoài

Luật Chứng khoán với vai trò là văn bản chủ đạo điều chỉnh các hoạt động liên quan đến chứng khoán và thị trường chứng khoán sẽ có tác động sâu sắc và khá toàn diện đến thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian dài, tiếp nối bài viết trước https://tuvandangkykinhdoanh.net/mot-so-diem-moi-cua-luat-chung-khoan-2019/ bài viết […]

Những quy định nổi bật của Luật Kinh doanh BĐS (tiếp)

Tiếp nối những thông tin ở phần 1: Những quy định nổi bật của Luật Kinh doanh BĐS: https://tuvandangkykinhdoanh.net/nhung-quy-dinh-noi-bat-cua-luat-kinh-doanh-bds/ , bài viết tiếp tục cung cấp cho quý bạn đọc những đểm nổi bật của Lật Kinh doanh BĐS 2014 như sau  1.  Phải được ngân hàng bảo lãnh khi bán nhà ở hình thành trong […]

Những quy định nổi bật của Luật Kinh doanh BĐS

Luật Kinh doanh bất động sản được ban hành năm 2014 điều chỉnh những vấn đề phát sinh trong mua bán, chuyển nhượng, kinh doanh dịch vụ bất động sản… Trong đó có những điểm mới nổi bật như sau: 1. Điều kiện người nước ngoài được mua nhà ở Việt Nam Việc mua bán, chuyển […]

Điểm mới của Luật Xây dựng sửa đổi 2020 (tiếp)

Để tiếp tục tìm hiểu thông tin về những điểm mới của Luật Xây Dựng 2020 tiếp nối bài viết trước https://tuvandangkykinhdoanh.net/?p=2888&preview=true chúng tôi xin cung cấp các thông tin sau: 4. Một số dự án phải đánh giá tác động môi trường Khoản 11 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020 đã bổ sung […]

Điểm mới của Luật Xây dựng sửa đổi 2020

Bài tổng hợp một số điểm mới Luật Xây dựng sửa đổi 2020 dưới đây sẽ giúp chủ đầu tư xây dựng, người dân biết được những quy định có lợi cho mình như rút ngắn thời gian xin giấy phép, thêm công trình được miễn giấy phép. 1. Bổ sung công trình được miễn […]

Điểm nổi bật của Luật Đầu tư Công 2019

Luật Đầu tư công 2019 được Quốc hội nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 13/6/2019  có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020 có một số nội dung mới nổi bật như sau: Thứ nhất, thống nhất được định nghĩa về nguồn vốn […]

Một số điểm mới của Bộ Luật lao động 2019 so với Bộ Luật lao động 2012

Bộ Luật lao động 2019 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 có một số điều chình so với Bộ Luật lao động năm 2012 mà người lao động (NLĐ) cần chú ý khi kết giao hợp đồng lao động (HĐLĐ). 1. Quyền lợi của NLĐ được quy định theo hướng có lợi hơn Tại Bộ […]

Một số điểm mới của Bộ luật lao động 2019 về Hợp đồng lao động

Bộ luật lao động 2019 đã có hiệu lực Bộ luật lao động 2019 được Quốc hội Khóa XIV thông qua ngày 20/11/2019 với 17 chương, 220 điều, đã có nhiều sửa đổi, bổ sung lớn, quan trọng, có hiệu lực từ ngày 1/1/2021. Chương Hợp đồng lao động trong Bộ luật lao động 2019 […]

Luật doanh nghiệp 2020 và những điểm mới nổi bật

Luật  Doanh nghiệp 2020 có hiệu lực từ 01/01/2021 mới đây thay thế cho Luật Doanh nghiệp 2014 với nhiều điểm mới đáng chú ý. Sau đây là một số điểm mới nổi bật của Luật Doanh nghiệp 2020 1. Bỏ quy định về thông báo mẫu dấu doanh nghiệp trước khi sử dụng Theo […]

Điểm mới của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020 đã có hiệu lực Ngày 17/6/2020, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XIV, Quốc hội ban hành Luật số 62/2020/QH14 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2014. Luật Xây dựng sửa đổi […]

Thibft kế web bởi Hoangweb.com
Hotline: 096.1151.079
Chat Facebook
Gọi điện ngay