CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM THEO LUẬT HIỆN HÀNH

Loại hình doanh nghiệp ở Việt Nam

Ở nước ta hiện nay, việc thành lập loại hình doanh nghiệp Công ty TNHH và Công ty Cổ phần để mở rộng và phát triển quá trình kinh doanh chắc không còn nhiều xa lạ. Tuy nhiên, loại hình Doanh nghiệp nhà nước, Doạnh nghiệp tư nhân và Công ty hợp danh là loại […]

“Định nghĩa lại” doanh nghiệp nhà nước từ 01/01/2021

Từ 2021, doanh nghiệp nhà nước bao gồm các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo quy định pháp luật. Trình Quốc hội lần đầu tại Kỳ họp thứ 8 (cuối năm 2019), dự kiến thông qua vào Kỳ họp thứ […]

Thibft kế web bởi Hoangweb.com
Hotline: 096.1151.079
Chat Facebook
Gọi điện ngay