Đối tượng và phạm vi yêu cầu bảo hộ quyền tác giả tại cơ quan hải quan

Đối tượng được quyền yêu cầu bảo hộ quyền tác giả tại cơ quan hải quan: Các đối tượng sau đây được yêu cầu cơ quan hải quan bảo hộ quyền tác giả: 1.1 Tác giả, chủ sở hữu tác phẩm có tác phẩm được bảo hộ tại Việt Nam; 1.2. Cá nhân, tổ chức […]

Thibft kế web bởi Hoangweb.com
Hotline: 096.1151.079
Chat Facebook
Gọi điện ngay