Giám sát và đánh giá đầu tư

Trong bài viết này, ICTLAW INTERNATIONAL muốn gửi đến độc giả nội dung quy định về giám sát và đánh giá đầu tư. Các quy định này được hướng dẫn tại Điều 70 Luật Đầu tư 2020. 1. Hoạt động giám sát và đánh giá đầu tư Hoạt động giám sát, đánh giá đầu tư […]

Chuyển nhượng dự án đầu tư

Trong bài viết này, ICTLAW INTERNATIONAL muốn gửi đến độc giả các quy định, hướng dẫn để chuyển nhượng dự án đầu tư. Các quy định này được hướng dẫn tại Điều 46 Luật Đầu tư 2020 và Điều 86 Nghị định 31/2021/NĐ-CP. 1. Điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư Khoản 1 Điều […]

Ngừng hoạt động của dự án đầu tư

Trong bài viết này, ICTLAW INTERNATIONAL muốn gửi đến độc giả các quy định, hướng dẫn ngừng hoạt động của dự án đầu tư. Các quy định này được hướng dẫn tại Điều 47 Luật Đầu tư 2020. 1. Ngừng hoạt động vì lý do bất khả kháng Trường hợp ngừng vì lý do bất […]

Đầu tư ra nước ngoài – Xác định địa điểm thực hiện dự án đầu tư

Khi đầu tư ra nước ngoài, nhà đầu tư cần đảm bảo các nguyên tắc và quy định đầu tư theo pháp luật. Một số dự án đầu tư cần xác định địa điểm đầu tư tại nước ngoài. Vậy đó là những dự án nào? Những tài liệu nào là hợp lệ để xác […]

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (tiếp)

Đăng ký bảo hộ sáng chế có cần thiết?

Tiếp theo nội dung của phần trước https://tuvandangkykinhdoanh.net/?p=2476&preview=true  những điểm mới của Luật Đầu Tư 20  theo đối tác công tư còn được thể hiện như sau: 4. Về tư cách hợp lệ của nhà đầu tư Không phải nhà đầu tư nào cũng có thể tham gia đầu tư theo phương thức PPP mà […]

Thủ tục Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài 2021

Trong bài viết này, ICTLAW giới thiệu với bạn đọc các mẫu văn bản sử dụng trong điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư: Các bước điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài NĐT nộp sơ điều chỉnh […]

Mẫu văn bản đăng ký đầu tư ra nước ngoài 2021

Trong bài viết này, ICTLAW giới thiệu với bạn đọc các mẫu văn bản sử dụng trong trường hợp dự án đầu tư ra nước ngoài không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư: Các bước thực hiện đăng ký đầu tư ra nước ngoài NĐT nộp hồ sơ cho Bộ KH-ĐT và đăng […]

Tổng quan về đầu tư theo hợp đồng BCC

Hợp đồng Hợp tác kinh doanh (hay còn gọi là Hợp đồng BCC – Business Cooperation Contract) là một trong các hình thức đầu tư kinh doanh phổ biến hiện nay. ICTLAW sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về hình thức đầu tư theo Hợp đồng BCC trong bài viết này. 1. Khái niệm Luật […]

03 trường hợp dự án đầu tư bị ngừng hoạt động theo Luật Đầu tư 2020

Thành lập hội đồng trọng tài

Các trường hợp dự án đầu tư bị chấm dứt hoạt động theo Luật Đầu tư 2020 chính thức có hiệu lực vào ngày 01/01/2021 như sau: 1 Nhà đầu tư ngừng hoạt động dự án đầu tư: Nhà đầu tư được ngừng hoạt động của dự án đầu tư nhưng phải thông báo bằng […]

Đầu tư tại Việt Nam – Chấp thuận chủ trương đầu tư (Phần 2)

Tiếp nối Phần 1 tại: Đầu tư tại Việt Nam – Chấp thuận chủ trương đầu tư (Phần 1) 3. Quy trình chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ Quy trình chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng CP được quy định tại Điều 35 Luật Đầu tư 2020 […]

Thibft kế web bởi Hoangweb.com
Hotline: 096.1151.079
Chat Facebook
Gọi điện ngay