Trình tự thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai

  Bước 1: Tiến hành tự hòa giải hoặc tiến hành hòa giải ở cơ sở (Nhà nước khuyến khích nhưng không bắt buộc) Nhà nước khuyến khích các bên tranh chấp đất đai tự tiến hành hòa giải, việc này giúp cho các bên tranh chấp và Nhà nuớc tiết kiệm thời gian, tiền […]

Thibft kế web bởi Hoangweb.com
Hotline: 096.1151.079
Chat Facebook
Gọi điện ngay