Giải quyết tranh chấp thương mại bằng biện pháp hòa giải

Nguyên tắc giải quyết tranh chấp bằng hòa giải thương mại Căn cứ theo Điều 4 Nghị định 22/2017/NĐ-CP, nguyên tắc hòa giải thương mại được quy định như sau: Các bên tranh chấp tham gia hòa giải hoàn toàn tự nguyện và bình đẳng về quyền và nghĩa vụ. Các thông tin liên quan […]

So sánh giải quyết tranh chấp bằng trọng tài và bằng tòa án

Trọng tài là một phương pháp giải quyết tranh chấp được nhiều chủ thể lựa chọn vì các đặc tính ưu việt của nó, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại. Vì lý do trên, bài viết sẽ làm rõ hơn sự khác biệt giữa trọng tài thương mại và tòa án trong việc giải […]

ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP BẰNG TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI

Việc giải quyết tranh chấp bằng phương thức trọng tài được đánh giá là phương thức giải quyết tranh chấp ngoài tòa án thuận tiện, thủ tục linh hoạt, nhanh chóng;giữ được bí mật kinh doanh cũng như uy tín trên thương trường, đồng thời tiết kiệm thời gian cho các bên tranh chấp hơn […]

Những thách thức với doanh nghiệp Viêt Nam khi tham gia tranh chấp thương mại quốc tế

Địa vị pháp lí Với tư cách là một quốc gia đang phát triển, việc tham gia giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế mang lại một số bất lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam. Các doanh nghiệp sẽ phải nhượng bộ nhiều hơn để ko gây ra thiệt hại đáng kể về […]

Các chế tài trong vi phạm hợp đồng

1. Buộc thực hiện đúng hợp đồng Điều 223, Khoản 1 Luật thương mại 2005 quy định: “Buộc thực hiện đúng hợp đồng là việc bên có quyền lợi bị vi phạm yêu cầu bên vi phạm thực hiện đúng hợp đồng hoặc dùng các biện pháp khác để hợp đồng được thực hiện và bên […]

Thủ tục giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại

Theo quy định của khoản 1 Điều 3 Luật Trọng tài thương mại năm 2010 (“Luật TTTM”): “Trọng tài thương mại là phương thức giải quyết tranh chấp do các bên thoả thuận và được tiến hành theo quy định của Luật này”. Quý khách hàng trong trường hợp có nhu cầu sử dụng phương thức […]

Những phương thức giải quyết tranh chấp thay thế ngoài tòa án (ADR)

Phương thức giải quyết tranh chấp thay thế ngoài tòa án (ADR – Alternative Dispute Resolution) được dùng để chỉ tất cả các phương thức, ngoài tranh tụng, nhằm ngăn ngừa và giải quyết các tranh chấp với sự trợ giúp của bên thứ ba. Hãy cùng ICT Law tìm hiểu thực tế tồn tại […]

Đề xuất hình thức giải quyết tranh chấp trực tuyến ngoài tố tụng (ODR) tại Việt Nam

Cơ chế hoạt động của hình thức giải quyết tranh chấp trực tuyến ngoài tố tụng (ODR) Hệ thống ODR là hệ thống phần mềm được các tổ chức ODR xây dựng nhằm cung cấp dịch vụ giải quyết tranh chấp trực tuyến cho các bên khi có tranh chấp phát sinh, đặc biệt phù […]

Cơ chế giải quyết tranh chấp trực tuyến trên các website thương mại điện tử theo hướng dẫn của Ủy ban Liên Hiệp quốc về Luật thương mại quốc tế (UNCITRAL)

Cơ chế giải quyết tranh chấp trực tuyển (ODR) trên các website thương mại điện tử được ra đời nhằm hỗ trợ giải quyết những vấn đề phát sinh giữa các chủ thể tham gia quan hệ thương mại điện tử (Ví dụ: giao hàng chậm, chất lượng hàng hóa không đạt yêu cầu, thừa/thiếu […]

Thibft kế web bởi Hoangweb.com
Hotline: 096.1151.079
Chat Facebook
Gọi điện ngay