Thủ tục cấp Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp

Thủ tục cấp thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp, căn cứ theo Nghị định 105/2006/NĐ-CP, Thông tư 01/2007/TT-BKHCN và Thông tư 22/2009/TT-BTC 1. Thành phần hồ sơ Tờ khai (02 bản); Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện nghiệp vụ làm giám định viên sở hữu công nghiệp do Chủ tịch Hội […]

Thủ tục cấp lại Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp

Giám định về sở hữu trí tuệ là việc tổ chức, cá nhân có chức năng giám định sở hữu trí tuệ sử dụng kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn để đánh giá, kết luận về những vấn đề có liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ. 1. Yêu cầu, điều kiện thực hiện: […]

Thibft kế web bởi Hoangweb.com
Hotline: 096.1151.079
Chat Facebook
Gọi điện ngay