Giám đốc là gì

Giám đốc là gì? Theo quy định tại Khoản 1, Điều 63 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định Giám đốc là người đứng đầu của doanh nghiệp, người điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty, chịu trách nhiệm trước hội đồng thành viên về việc thực hiện quyền và nghĩa […]

Giám đốc và Tổng giám đốc là gì?

Giám đốc và Tổng giám đốc là gì

Giám đốc và tổng giám đốc là những chức danh nắm giữ những vị trí quan trọng trong công ty. Chịu trách nhiệm về điều hành, quản lý và hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty. Vậy giám đốc, tổng giám đốc có quyền và nghĩa vụ gì, điều kiện, tiêu chuẩn để […]

Thibft kế web bởi Hoangweb.com
Hotline: 096.1151.079
Chat Facebook
Gọi điện ngay