Thủ tục xin cấp giấy phép bán buôn rượu

Thủ tục xin cấp Giấy phép bán buôn rượu

Kinh doanh rượu tại thị trường Việt Nam là mặt hàng kinh doanh có điều kiện. Do vậy để các doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức thực hiện chức năng kinh doanh mặt hàng rượu cần đáp ứng các điều kiện quy định của pháp luật, cụ thể phải có Giấy phép bán buôn do […]

Thủ tục cấp giấy phép bán buôn rượu

Căn cứ pháp lý: Nghị định 105/2017/NĐ-CP; Nghị định 17/2020/NĐ-CP Điều kiện bán buôn rượu –  Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật. –  Có hệ thống bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính với ít nhất […]

Thibft kế web bởi Hoangweb.com
Hotline: 096.1151.079
Chat Facebook
Gọi điện ngay