Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư

Thủ tục kháng cáo

Một dự án muốn thực hiện cần phải tiến hành các thủ tục đầu tư cần thiết theo quy định, gồm có: Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư và thủ tục quyết định chủ trương đầu tư.Tuy nhiên, tùy thuộc vào từng dự án để quyết định phải thực hiện các thủ tục […]

Trường hợp và thẩm quyền cấp chứng nhận đầu tư

Trả lại đơn kháng cáo

Xin giấy phép đầu tư là thủ tục quan trọng cần thực hiện trước khi dự án đầu tư đi vào hoạt động. Bài viết cung cấp cho quý bạn đọc thông tin về các trường hợp cần xin giấy phép đầu tư và thẩm quyền cấp giấy phép đầu tư theo quy định của pháp […]

Thibft kế web bởi Hoangweb.com
Hotline: 096.1151.079
Chat Facebook
Gọi điện ngay