Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh hóa chất (Phần 2)

Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh hóa chất

Để tiến hành hoạt động kinh doanh hóa chất, cá nhân, tổ chức có nhu cầu phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật về số vốn cũng như cơ sở đặc biệt phải có Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh hóa chất. Để hiểu hơn về hồ sơ và thủ […]

Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh hóa chất (Phần 1)

Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh hóa chất

Sản xuất, kinh doanh hóa chất là ngành nghề kinh doanh có điều kiện căn cứ theo Luật Đầu tư 2020. Vì vậy, khi cá nhân, doanh nghiệp muốn hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hóa chất thì phải đăng ký kinh doanh và phải làm thủ tục xin Giấy phép đủ điều kiện […]

Thibft kế web bởi Hoangweb.com
Hotline: 096.1151.079
Chat Facebook
Gọi điện ngay