Thủ tục xin cấp Giấy phép khuyến mãi theo chương trình

Thủ tục xin cấp Giấy phép khuyến mãi theo chương trình

Khuyến mãi là một trong những biện pháp xúc tiến thương mãi mà hầu hết các doanh nghiệp đều thực hiện để tăng doanh số bán hàng. Thủ tục thông báo hoặc đăng ký thực hiện các chương trình khuyến mại được pháp luật quy định cụ thể nhằm quản lý, kiểm soát các hoạt […]

Thibft kế web bởi Hoangweb.com
Hotline: 096.1151.079
Chat Facebook
Gọi điện ngay