Thủ tục xin cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa

Căn cứ pháp lý: Luật Du lịch 09/2017/QH14; Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL Kinh doanh dịch vụ lữ hành là việc xây dựng, bán và tổ chức thực hiện một phần hoặc toàn bộ chương trình du lịch cho khách du lịch. Phạm vi kinh doanh lữ hành nội địa: Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa phục […]

Thibft kế web bởi Hoangweb.com
Hotline: 096.1151.079
Chat Facebook
Gọi điện ngay