thủ tục cấp giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm

Căn cứ pháp lý: Luật An toàn thực phẩm; Đối tượng, điều kiện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm: Cơ sở được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm khi có đủ các điều kiện sau đây: –  Có đủ điều kiện […]

Thibft kế web bởi Hoangweb.com
Hotline: 096.1151.079
Chat Facebook
Gọi điện ngay