Hình thức nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào công ty Việt Nam

Luật Đầu tư 2020 chính thức có hiệu lực từ 01/01/2021 đã có quy định mới về nhà đầu tư nước ngoài, nhằm thu hút vốn đầu tư và Việt Nam. Trong đó nổi bật là quy định về điều kiện để nhà đầu tư nước ngoài được góp vốn Hình thức nhà đầu tư […]

QUY ĐỊNH VỀ GÓP VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO VIỆT NAM

Ngày 26/6/2019, Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 06/2019/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam. Theo đó, NĐT nước ngoài, NĐT Việt Nam trong doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam được thực […]

Thibft kế web bởi Hoangweb.com
Hotline: 096.1151.079
Chat Facebook
Gọi điện ngay