Sử dụng mã số GRAI như thế nào?

Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

Mã toàn cầu phân định tài sản có thể quay vòng (GRAI – global returnable asset identifier) là một trong hai Chìa khóa GS1 để nhận dạng nội dung. Khóa GS1 này đặc biệt thích hợp để quản lý các hạng mục vận tải, thiết bị vận tải và công cụ có thể tái sử dụng. […]

MÃ TOÀN CẦU PHÂN ĐỊNH TÀI SẢN CÓ THỂ QUAY VÒNG (GRAI) LÀ GÌ?

Mã toàn cầu phân định tài sản có thể quay vòng (GRAI – global returnable asset identifier) là một trong hai Chìa khóa GS1 để nhận dạng nội dung. Khóa GS1 này đặc biệt thích hợp để quản lý các hạng mục vận tải, thiết bị vận tải và công cụ có thể tái sử dụng. […]

Thibft kế web bởi Hoangweb.com
Hotline: 096.1151.079
Chat Facebook
Gọi điện ngay