Một số hạn chế của Luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan

Những đóng góp của Luật doanh nghiệp 2014 trong việc hoàn thiện môi trường kinh doanh, đăng ký thành lập doanh nghiệp được đánh giá là rất đáng kể. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn tồn tại một số hạn chế của văn bản trên với các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan. […]

Thibft kế web bởi Hoangweb.com
Hotline: 096.1151.079
Chat Facebook
Gọi điện ngay