Duy trì hiệu lực Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích

Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích có hiệu lực kể từ ngày cấp kéo dài đến hết 10 năm kể từ ngày nộp đơn/ngày nộp đơn quốc tế. Hiệu lực bảo hộ cần được duy trì hàng năm. Để được duy trì hiệu lực VBBH, trong vòng 06 tháng trước khi kết thúc kỳ […]

Duy trì hiệu lực Bằng độc quyền Sáng chế

Duy trì hiệu lực Bằng độc quyền Sáng chế

Bằng độc quyền Sáng chế có hiệu lực kể từ ngày cấp kéo dài đến hết 20 năm kể từ ngày nộp đơn/ngày nộp đơn quốc tế. Hiệu lực bảo hộ cần được duy trì hàng năm. Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích có hiệu lực kể từ ngày cấp kéo dài đến hết […]

Biên bản hòa giải thành liệu có hiệu lực như bản án của Tòa án?

Hòa giải được hiểu là một thủ tục bắt buộc trong quá trình xét xử vụ án dân sự, trong trường hợp các đương sự có thể tự thỏa thuận được với nhau về các vấn đề  cần giải quyết trong vụ án thì Tòa án ra quyết định hòa giải thành. Nếu các đương […]

Thibft kế web bởi Hoangweb.com
Hotline: 096.1151.079
Chat Facebook
Gọi điện ngay