Nhuận bút tác phẩm sử dụng dưới hình thức xuất bản (P3)

Tác giả có tác phẩm được sử dụng dưới hình thức xuất bản (dưới đây gọi chung là xuất bản phẩm) được hưởng nhuận bút cơ bản, nhuận bút số lượng và nhuận bút tái bản theo những quy định dưới đây: Nhuận bút cơ bản (NBCB) (Nhuận bút tác phẩm sử dụng dưới hình […]

Nhuận bút tác phẩm sử dụng dưới hình thức xuất bản (P2)

Tác giả có tác phẩm được sử dụng dưới hình thức xuất bản (dưới đây gọi chung là xuất bản phẩm) được hưởng nhuận bút cơ bản, nhuận bút số lượng và nhuận bút tái bản theo những quy định dưới đây: Nhuận bút cơ bản (NBCB) (Nhuận bút tác phẩm sử dụng dưới hình […]

Nhuận bút tác phẩm sử dụng dưới hình thức xuất bản (P1)

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng sáng chế như thế nào?

Tác giả có tác phẩm được sử dụng dưới hình thức xuất bản (dưới đây gọi chung là xuất bản phẩm) được hưởng nhuận bút cơ bản, nhuận bút số lượng và nhuận bút tái bản theo những quy định dưới đây: Nhuận bút cơ bản (NBCB): Nhuận bút cơ bản trả công lao động […]

Nhuận bút tác phẩm sử dụng dưới hình thức xuất bản (P4)

Tác giả có tác phẩm được sử dụng dưới hình thức xuất bản (dưới đây gọi chung là xuất bản phẩm) được hưởng nhuận bút cơ bản, nhuận bút số lượng và nhuận bút tái bản theo những quy định dưới đây: Nhuận bút cơ bản (NBCB) (Nhuận bút tác phẩm sử dụng dưới hình […]

Thibft kế web bởi Hoangweb.com
Hotline: 096.1151.079
Chat Facebook
Gọi điện ngay