So sánh chào hàng, chấp nhận chào hàng, hoàn giá chào trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế theo quy định CISG 1980

CISG 1980 – Công ước Viên 1980 (Công ước của Liên hợp quốc về mua bán hàng hóa quốc tế) được soạn thảo bởi Ủy ban của Liên Hợp quốc về Luật thương mại quốc tế (UNCITRAL) trong một nỗ lực hướng tới việc thống nhất nguồn luật áp dụng cho hợp đồng mua bán […]

Thibft kế web bởi Hoangweb.com
Hotline: 096.1151.079
Chat Facebook
Gọi điện ngay