Giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài (tiếp theo)

Giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài

Thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động xây dựng – Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài thực hiện hợp đồng của dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, dự án đầu tư xây dựng trên […]

Giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài

Giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài

Quy định về việc cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài hiện nay được thực hiện theo quy định tại Nghị định 15/2021/NĐ-CP. Cùng ICTLAW tìm hiểu về Hướng dẫn cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động xây […]

Thibft kế web bởi Hoangweb.com
Hotline: 096.1151.079
Chat Facebook
Gọi điện ngay