Quyền và nghĩa vụ trong chuyển nhượng quyền sử dụng đất (tiếp theo)

Tại phần trước: Quyền và nghĩa vụ trong chuyển nhượng quyền sử dụng đất, ICTLAW đã gửi tới bạn đọc các quy định về quyền và nghĩa vụ của bên chuyển nhượng khi thực hiện hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Trong bài viết lần này, chúng tôi sẽ tiếp tục tổng hợp các […]

Quyền và nghĩa vụ trong chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Trong bài viết này, ICTLAW tổng hợp lại các quy định về quyền và nghĩa vụ của các bên khi thực hiện hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Những quy định này được hướng dẫn tại Luật kinh doanh bất động sản 2014. 1. Quyền của bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất […]

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất 2021

Trong bài viết này, ICTLAW tổng hợp lại các nội dung cơ bản trong chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Các nội dung này được quy định tại Luật kinh doanh bất động sản 2014. 1. Nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất trước hết phải đảm […]

Quy định về cấp phó bản/cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng Sở hữu công nghiệp

Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp là một loại hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp. Vậy quy định về cấp phó bản/cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng Sở hữu công nghiệp được quy định như thế nào? […]

Thibft kế web bởi Hoangweb.com
Hotline: 096.1151.079
Chat Facebook
Gọi điện ngay