Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng sáng chế như thế nào?

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng sáng chế như thế nào?

Danh mục tài liệu Hồ sơ yêu cầu cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng sáng chế gồm: + Tờ khai yêu cầu cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng sáng chế (theo mẫu 03-PBVB/GCN tại Phụ lục C của Thông tư 01); […]

Chấm dứt hiệu lực hợp đồng chuyển quyền sử dụng sáng chế như thế nào?

Chấm dứt hiệu lực hợp đồng chuyển quyền sử dụng sáng chế khi một trong các bên có yêu cầu chấm dứt hiệu lực hợp đồng trước thời hạn. Việc chấm dứt hiệu lực hợp đồng chuyển quyền sử dụng sáng chế đã đăng ký đều phải được ghi nhận tại Cục Sở hữu trí […]

Gia hạn hiệu lực hợp đồng chuyển quyền sử dụng sáng chế như thế nào?

Gia hạn hiệu lực hợp đồng chuyển quyền sử dụng sáng chế

Gia hạn hiệu lực hợp đồng chuyển quyền sử dụng sáng chế trong trường hợp các bên thỏa thuận tiếp tục thực hiện hợp đồng sau khi hết thời hạn của hợp đồng hoặc cần tiến hành gia hạn hiệu lực của từng đối tượng chuyển giao trong hợp đồng. Việc gia hạn hiệu lực […]

Sửa đổi nội dung hợp đồng chuyển quyền sử dụng sáng chế như thế nào?

Sửa đổi nội dung hợp đồng chuyển quyền sử dụng sáng chế

Sửa đổi nội dung hợp đồng chuyển quyền sử dụng sáng chế khi có sự thay đổi tên, địa chỉ của các bên trong hợp đồng hoặc thay đổi nội dung các điều khoản nêu trong hợp đồng. Việc sửa đổi nội dung hợp đồng chuyển quyền sử dụng sáng chế đã đăng ký đều […]

Thibft kế web bởi Hoangweb.com
Hotline: 096.1151.079
Chat Facebook
Gọi điện ngay