Dịch vụ tư vấn và quản lý bất động sản

Trong bài viết này, ICTLAW tổng hợp lại các quy định đối với cá nhân, tổ chức có mong muốn kinh doanh dịch vụ tư vấn và quản lý bất động sản. Các quy định này được hướng dẫn tại Luật kinh doanh bất động sản 2014. 1. Nội dung kinh doanh dịch vụ tư […]

Kinh doanh dịch vụ bất động sản

Khi nhắc đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản, ta không chỉ nghĩ tới kinh doanh bất động sản mà còn cả dịch vụ bất động sản. Kinh doanh dịch vụ bất động sản bao gồm: Môi giới, tư vấn và quản lý bất động sản. Luật Kinh doanh bất động […]

Thibft kế web bởi Hoangweb.com
Hotline: 096.1151.079
Chat Facebook
Gọi điện ngay